FAQ NL

FAQ

Atactisch Polypropyleen (APP) en Styreen Butadieen Styreen rubber (SBS) zijn twee soorten polymeren die gebruikt worden om bitumen dakbanen te modificeren met als doel de levensduur van de membranen te verlengen.

  • APP zorgt er voor dat rollen beter UV bestendig en minder hittegevoelig zijn.
  • SBS zorgt voor flexibiliteit bij lage temperaturen.

Beide typen modificatoren kunnen omwille van hun intrinsieke verschillen niet veilig gecombineerd worden in één dakbaan.

De keuze voor één van beide types wordt bepaald door de klimaatzone waarin het project zich bevindt, nationale voorkeuren, plaatsingsgewoonte van de dakdekker of zelfs de omgevingscondities op het moment van de plaatsing.

IKO nv heeft omwille van haar wereldwijde verkoop in alle mogelijke klimaten, beide typen in haar product range en is bijgevolg specialist in beide technieken.

PIR (polyisocyanuraat) isolatie is een verbeterde versie van PUR (polyurethaan) isolatie. Door een andere verhouding van de grondstoffen haalt PIR duidelijk betere isolatiewaarden, een betere brandklasse én een beter drukvastheid dan de PUR variant.

Een dampdrukverdelende onderlaag heeft als doel de mogelijke optredende damp- spanning tussen de ondergrond (isolatie of bestaande dakbedekking) en de eerste laag te verdelen en zo blaasvorming te voorkomen.

Een dampdrukverdelende onderlaag is noodzakelijk indien men op PIR-isolatie gaat lassen of in geval van renovatie.

IKO heeft een eigen ontwikkeld geïntegreerd dampdrukverdelend systeem. De “Quadra” technologie met ruitprofiel aan de onderzijde van de membranen zorgt voor de ideale verhouding tussen windweerstand en dampdrukontspanning. De IKO dakrollen met “Quadra” profiel zijn ideaal bij renovaties en garanderen een snelle werking.

Dakbedekking en isolatie geproduceerd door een zelfde fabrikant maakt dat de producten perfect op elkaar zijn afgestemd met het oog op een totaalsysteem voor het platte dak. Ze zijn specifiek gecreëerd om “samen” te worden geïnstalleerd. De jarenlange opbouw van kennis en ervaring wordt hier samengebracht om de best mogelijk compatibiliteit te genereren.

1 pakket – 1 producent – 1 verantwoordelijkheid!

De IKO verzekerde garantie kan enkel afgeleverd worden door een IKO gecertificeerde dakdekker. Deze door IKO erkende dakwerkers hebben niet enkel veel ervaring in het plaatsen van IKO systemen, zij volgen bovendien jaarlijkse opleidingen mbt tot de laatste stand van de techniek. Daarenboven zijn het vaak familiale, financieel gezonde bedrijven met een bewezen jarenlange ervaring in hun vak.

Traditioneel worden bitumineuze dakbanen aan elkaar of aan de ondergrond gevlamlast. Men verweekt de bitumen coating door deze te verhitten en laat hem dan weer afkoelen en opstijven om een ijzersterke en waterdichte hechting te bekomen. Mits de dakdekker rekening houdt met enkele eenvoudige en voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen is dit een veilige plaatsingsmethode. Het vlamlassen van bitumen dakbanen is een techniek die zich reeds lang bewezen heeft en die ook de grootste zekerheid geeft.

Tegenwoordig, kunt u, indien gewenst, door het toepassen van IKO daksystemen het gebruik van de open vlam grotendeels beperken, immers…

  • IKO shield dampschermen kunnen ook zelfklevend geplaatst worden
  • De IKO enertherm isolatie wordt met PU lijm gekleefd
  • De IKO base onderlagen kunnen wederom zelfklevend geplaatst worden maar voor optimale zekerheid dienen de overlappen te worden gelast met de zachte vlam.
  • De toplaag wordt op de traditionele manier gelast

Desgewenst kunnen IKO bitumen dakbanen ook totaal vlamvrij geplaatst worden door het zogenaamde koudkleven of mechanisch bevestigen. Deze plaatsingsmethodes worden voornamelijk gebruikt in risico overgevingen zoals dichtingswerken op gas- centrales of petroleum raffinaderijen. IKO heeft zowel voor het mechanisch bevestigen als voor het koudkleven heel specifieke producten ontworpen. De overlappen van de dakrollen worden in een vlamvrije plaatsing met warme lucht aan elkaar gelast ipv met de zachte vlam.

Sommige industriële opdrachtgevers zoeken naar oplossingen om de calorische waarde van het dak pakket te verlagen. Ook hier heeft IKO de oplossing. Door middel van IKO shield brandlast – arme dampschermen (DIN 18234) te combineren met éénlaagse mechanisch bevestigde daksystemen zoals bvb. IKO powerflex Mono kunt u de calorische waarde ruim verlagen.

Niet enkel de plaatsing dient brandveilig te zijn maar ook de producten. Ook hier bieden de IKO systemen optimale veiligheid.

  • Brandoorzaken van buiten uit (het zogenaamde vliegvuur):

Voor brandoorzaken van buiten uit zal vooral de vliegvuurbestendigheid van de toplagen een rol spelen. De IKO toplagen voldoen steeds aan de minimale nationale brandveiligheidseisen.

Sinds 1997 past IKO de grafiet technologie toe om betere brand reactie resultaten te bekomen en om aan hogere eisen te kunnen voldoen (testen met wind, en bijkomende hitte) zonder dat er bij brand toxische stoffen zouden vrijkomen zoals dat het geval is bij traditionele vlamvertragers. (halogenen)

De IKO toplagen IKO carrara, IKO carbon en IKO pantera voldoen allen aan de strengere Broof T2 en T3 testen en zijn bijgevolg wereldwijd toepasbaar.

  • Brandoorzaken van binnen uit:

Bij branden waar de oorzaak binnen in het gebouw ligt zal vooral de dakvloer (beton, staal,..) een rol spelen in de brandweerstand. IKO enertherm isolatie haalt in “end-use” testen een brandklasse B, klasse-s2, d0. De plaat heeft een zeer lage rookontwikkeling, smelt niet en druppelt niet. De brandvertragende eigenschappen zijn eigen aan de chemische structuur van de IKO isolatie plaat. Bovendien is de plaat zeer licht en zal ze onderliggende structuren minder belasten wanneer deze vervormen worden door hitte.

Technische fiches verzenden via email