IKO Insulations informeert: Schaarste en forse prijsverhogingen PIR isolatie

IKO Insulations informeert: Schaarste en forse prijsverhogingen PIR isolatie

Reeds enige tijd wordt IKO geconfronteerd met toeleveringsproblemen van MDI (“isocyanaat”), de belangrijkste grondstof voor de productie van PIR isolatieplaten.
Niet enkel IKO, maar alle producenten van PIR isolatiemateriaal worden hierdoor ernstig getroffen.
De jongste dagen is de situatie nog aanzienlijk verslechterd. Onze inschatting is dat er op dit ogenblik een tekort is van minstens 30% MDI om aan de vraag te voldoen.
We verwachten dat dit in de volgende maanden niet veel zal veranderen. Deze situatie kent geen voorgaande!

De grote petrochemische bedrijven, onze MDI leveranciers, worden geteisterd door een aaneenschakeling van ongeplande shutdowns (incidenten) van hun productie installaties, en dit levert in combinatie met lang op voorhand geplande onderhoudswerkzaamheden, het aantrekken van de vraag naar MDI (door oa het succes van PIR hoogrendementsisolatie) , en de vertraging in de bouw van enkele grote MDI fabrieken een enorm én acuut tekort aan MDI op. IKO wordt door haar leveranciers aldus voor voldongen feiten gezet; een groot tekort aan MDI én MDI grondstofprijzen die exponentieel, bijna op dagelijkse basis, fors verhogen.

De samenloop van al deze factoren heeft een zeer uitzonderlijke situatie veroorzaakt, die volstrekt onvoorzienbaar was en die wij redelijkerwijze op voorhand nooit konden verwachten of inschatten. De impact van de prijsstijgingen en de schaarste van de grondstoffen impacteren bijzonder zwaar op onze productiekost en productievolumes. Door deze situatie van overmacht kunnen wij helaas de vraag naar IKO enertherm niet voldoen, en zijn we verplicht de exorbitante grondstofprijsverhogingen op heel korte termijn door te rekenen in onze verkoopprijzen.

Wij beseffen zeer goed dat dit het hele bouwproces zwaar onder druk zet.

IKO tracht de aanvoer van grondstoffen met alle realistische middelen zo vlot mogelijk te houden. De aanvoer ervan primeert op de prijsstelling. Wij hebben als doelstelling onze klanten zo vlot mogelijk te kunnen beleveren. Echter heeft de ontstane situatie invloed op de levertermijnen, nu de schaarste der grondstoffen uiteraard ook onze productiecapaciteit aantast, geheel buiten onze eigen wil.

Echter, beschikbaarheid blijft onze belangrijkste focus. Dit houdt onvermijdelijk in dat de huidige situatie van overmacht waarmee wij worden geconfronteerd, met prijsstijgingen en schaarste van de grondstoffen, tot gevolg heeft dat wij zelf ook continu prijsverhogingen moeten toepassen voor onze producten. Hierbij verwijzen wij tevens naar onze algemene verkoop- en levervoorwaarden op basis waarvan prijsaanpassingen mogelijk zijn en de levertermijn steeds als indicatief wordt opgegeven.

IKO zal in ieder geval de gekende kwaliteit van IKO enertherm op een hoog niveau houden, en zal geen lagere prijzen proberen te realiseren door te bezuinigen op kwaliteit.

Wij hopen dat deze situatie spoedig zal stabiliseren, doch voor zover wij thans kunnen inschatten zullen in de komende maanden nog verdere prijsstijgingen onvermijdelijk zijn.

Wij verzoeken u dan ook steeds voldoende rekening te houden met deze omstandigheden bij het plannen van uw werken en bestellingen.

Het management en de medewerkers van IKO verontschuldigen zich oprecht voor deze situatie, die ontstaan is buiten onze wil, en doen de realistisch haalbare inspanningen om onze partners door deze extreem moeilijke periode te loodsen.

Wij adviseren onze directe relaties de situatie met spoed met uw klanten te bespreken, te verwijzen naar overmacht, op tijd te bestellen (de levertijden lopen ondertussen op tot 8 weken). Wees uiterst voorzichtig met het afgeven van prijzen voor toekomstige projecten.

Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen

Met vriendelijke groeten,

IKO Insulations
Dirk Theuns / CEO

Technische fiches verzenden via email