IKO Whitepaper: Periodiek dakonderhoud

Een plat dak beschermt ons tegen weer en wind, mits een goede nazorg. Hoe pakt u dit het best aan?
Wat zijn de essentiële aspecten van een goed dakonderhoud?
U leest het allemaal in dit technisch dossier.

Het dakonderhoud verdient de nodige aandacht
want dit is medebepalend:

 • voor de levensduur van de dakopbouw
 • om een goede afwatering van het dakvlak te blijven garanderen
 • om een goede waterdichting te blijven garanderen
 • om de belasting op de dakconstructie te beperken
 • om de prestaties van de isolatie optimaal te houden
 • om de verzekerbaarheid van het dak te blijven garanderen

Onderhoudscontract

In de meeste ons omringende landen wordt door normgevende instanties dakonderhoud aanbevolen, dan wel verplicht.

Het BEVAD (Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken) stelt een ‘Onderhoudscontract Dakafdichting’ ter beschikking voor haar leden.

In Nederland bijvoorbeeld wordt de eigenaar er door de norm NBN B46-001 aan gehouden zijn dak frequent en effectief te (laten) onderhouden. Meer bepaald worden twee seizoensgebonden onderhoudsbeurten voorgeschreven: één na het vallen van de bladeren en één na de winter. Het onderhoud gebeurt bij voorkeur door de uitvoerder van de afdichting aan de hand van een onderhoudscontract.

Een goed onderhoudscontract voorziet in de nodige taken (volgens bovengenoemde norm) en beschrijft dus de aard en omvang van het onderhoud tegen een overeengekomen kostprijs per m².

Opgelet!
Een gebrekkig dakonderhoud kan resulteren in “voorzienbare” schade die bijgevolg niet verzekerbaar is. Voor de IKO verzekerde garantie is minimaal 1 onderhoud per jaar verplicht.

whitepaper periodiek dakonderhoud

Uitvoering dakonderhoud

Een goed onderhoud van het platte dak garandeert een goede afwatering en waterdichtheid van het dak.
Hiervoor dient men de volgende acties te ondernemen:

 • Reinigen van de zichtbare oppervlakken
 • Reinigen van aflopen voor regenwater en het eventueel aanbrengen van een corrosiewerende laag
 • Het volledig nazicht van zichtbare dichtingswerken en het uitvoeren van kleine onderhoudsherstellingen
 • Het nazicht en, indien nodig, het dichtvoegen van de slabben en de profielen
 • Tijdens het eerste dakonderhoud dient men na te gaan of de capaciteit van de bestaande regenwaterafvoersystemen conform is met de normen in het kader van overbelasting van de draagstructuur.
  (Meer info vind je bij het WTCB of BDA)

Het type onderhoud is seizoensgebonden:

Na de winter: (1/4 – 30/6)

Na het vallen van de bladeren: (15/11 – 15/12)

Hoofdzakelijk preventief onderhoud, inspectie en reiniging:

 • een algemene inspectie en herstelling van de afdichting indien nodig (plooien, afzakken, veroudering, loskomen, …)
 • een nazicht van de afvoerkolken, afvoerbuizen, hanggoten, spuwers, buis- en kabeldoorgangen, eventuele schutlaag, slabben, muurafdekkappen, profielen, het voegwerk enz.
 • het aanbrengen indien nodig van een bijkomende bescherming op druk belopen plaatsen
 • bij geballaste daken (warm dak en omkeerdak) zo nodig de ballast corrigeren

Hoofdzakelijk reiniging:

 • het verwijderen van afgevallen bladeren
 • het verwijderen van mos, plantengroei, vreemde voorwerpen enz.
 • bij geballaste daken zo nodig de ballast corrigeren.

Opgelet!

 • Een goede bereikbaarheid van het platte dak is een absolute noodzaak voor een periodiek onderhoud. Valbeveiliging (levenslijnen, kooiladders, ladderborgingspunten, dakluiken, …) en looppaden met rubbergranulaatmatten dienen eventueel voorzien te worden om te zorgen voor een afdoende bescherming van mens en gebouw.
 • Daken met grindballast en tegels vereisen regelmatig onderhoud:
  – Grindballast is een ondergrond die gevoelig is voor plantengroei.
  – Tussen de tegels en de dakafdichting kan er een ophoping van vervuiling ontstaan.
  De ruimte tussen de dakbedekking en de tegels dient regelmatig te worden gereinigd.
 • Begroeide daken zijn onderhevig aan een periodiek tuinonderhoud. Tijdens het groendakonderhoud dient men steeds het dakbedekkingssysteem en de veiligheidsvoorzieningen te controleren.
 • De vervuiling van witte reflecterende daken kan de reflecterende eigenschappen negatief beïnvloeden, daarom is een behandeling met IKO pro Stop Groene Aanslag aangewezen.

Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden

Een belangrijk aspect van het dakonderhoud is de rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden.
Dit verslag bevat idealiter de volgende gegevens:

 • de uitvoeringsdatum van het onderhoud
 • een samenvatting van de vaststelling van defecten en gebreken met betrekking tot
  – verkeerd gebruik van de dakafdichting
  – beschadigingen door activiteiten van andere bouwvaklui (denk aan schouwvegen, onderhoud van de lift, vuilniskokers, mechanische verluchting, …)
  – zichtbare gebreken in de ruwbouw, die impact kunnen hebben op de waterdichting
  – defecten waar renovatie nodig is
  – aantastingen door corrosie
  – zwakheden of defecten in de waterdichting
  – aanwezigheid van voorwerpen die de technieker niet zelf kon weghalen
 • aanbevelingen met betrekking tot het uitvoeren van bepaalde werken die geen deel uitmaken van het onderhoud of de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer

Opgelet!

 • Het is aangewezen om het verslag te voorzien van foto’s die voor, na en tijdens het onderhoud genomen worden.
  Deze foto’s illustreren:
  – Het volledige dakoppervlak (voor/na)
  – Zones die vernieuwd of hersteld moeten worden met aanduiding en omschrijving
  – Objecten die op het dak aanwezig zijn
 • Een door de opdrachtgever ondertekende werkbon van het geleverde onderhoud is essentieel, op die manier kan de aannemer van de onderhoudswerkzaamheden aantonen dat hij de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van bepaalde aanbevelingen.

Verzamel al onze whitepapers!!!!
Registreer vandaag nog op https://be.iko.com/myIKO

Deze IKO “Whitepaper” is een document uit de reeks IKO Whitepapers. Met deze documenten wil IKO de verschillende technische aspecten van het platte dak belichten die belangrijk zijn voor Architect en Dakdekker. Als fabrikant van zowel waterdichtings- en isolatieproducten heeft IKO de laatste 100 jaar een expertise opgebouwd in het platte dak die ze graag met u deelt.

Meer dan een loutere opsomming van handige tips, zijn deze documenten vooral een pragmatische kwaliteitsfilosofie die we willen verdedigen, een aandacht voor details die bouwheer en de dak professional ten goede zullen komen.

Met onze slogan IKO, Setting the Standard is ons doel immers de standaard te stellen in ons vakgebied.
Bundel al onze Whitepapers tot een boekwerk dat u nog jaren zal raadplegen. Verzamel ze allemaal.

Indien u nog vragen of reacties heeft, contacteer ons via het infoadres: info.be@iko.com

Technische fiches verzenden via email