Isolatiepremies Brussel 2020

Isolatiepremies Brussel 2020

Energiepremies
EUR / m²

Voorwaarden
EUR / m²

Residentieel Collectief
EUR / m²

Residentieel Eensgezins
EUR / m²

Tertiair en industrieel
EUR / m²

Inkomenscategorie

R ≥ 2 m²K/W
Max. 50% van de factuur

A

B

C

A

B

C

A

C

Binnenmuurisolatie

R ≥ 2 m²K/W
Max. 50% van de factuur

20

25

30

20

25

30

20

30

Spouwmuurisolatie

R ≥ 1 m²K/W
Max. 50% van de factuur

8

10

12

8

10

12

8

12

Dakisolatie

R ≥ 4 m²K/W
Max. 50% van de factuur

20

30

40

20

30

40

20

40

Buitenmuurisolatie

R ≥ 3,5 m²K/W
Max. 50% van de factuur

55

65

75

55

65

75

55

75

Vloerisolatie

R ≥ 3,5 m²K/W (plafond kelder)
R ≥ 2 m²K/W (bovenzijde vloer)

20

25

30

20

25

30

20

30

Energieaudit

Max. 50% van de factuur
Max. 50% van de factuur

3000 EUR

400 EUR

3000 EUR

Inkomenscategorie

Alleenstaande

Samenwonenden of partners

A

> 71.565,60 EUR

> 86.565,60 EUR

B

≥ 35.782,80 EUR et ≤ 71.565,60 EUR

≥ 50.782,80 EUR et ≤ 86.565,60 EUR

C

< 35.782,80 EUR

< 50.782,80 EUR

Voor meer info omtrent de randvoorwaarden en aanvraagprocedures:
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.