IKO base Tecno en IKO base Stick

IKO BASE TECNO

Opis

IKO BASE TECNO jest membraną hydroizolacyjną złożoną z bitumu plastomerowego (APP), elastomerowego (SBS) lub polimerowego i kompozytowej osnowy poliestrowo-szklanej. Górna powierzchnia tej papy podkładowej jest wykończona folią termotopliwą lub piaskiem, a dolna jest zabezpieczona piaskiem lub włókniną poliestrową bez powłoki bitumicznej.

Korzyści

  • Dostępna w różnych rodzajach bitumu dla idealnego połączenia z górną warstwą
  • Włóknina poliestrowa od spodu oddziela izolację termiczną (np. ze styropianu) od papy i zapewnia kompatybilność z wszystkimi rodzajami hydroizolacji bitumicznej.

IKO BASE STICK

Opis

IKO BASE STICK jest membraną hydroizolacyjną złożoną z bitumu plastomerowego (APP), elastomerowego (SBS) lub polimerowego oraz kompozytowej osnowy poliestrowo-szklanej lub siatki z włókien szklanych. Górna powierzchnia tej papy podkładowej jest wykończona piaskiem lub folią termotopliwą, a dolna powierzchnia jest samoprzylepna.

Korzyści

  • Samoprzylepna na całej powierzchni dla szybszego montażu.
  • Dostępna w różnych rodzajach bitumu dla idealnego połączenia z warstwą wierzchnią.
  • Może być instalowana jako paroizolacja na podłożu z blachy stalowej
Send product sheet(s) via email