IKO base v app en IKO base v

IKO BASE V APP

Opis

IKO Base V APP to membrana hydroizolacyjna złożona z bitumu plastomerowego (APP) i osnowy z welonu szklanego. Górna powierzchnia tej papy podkładowej jest wykończona piaskiem, a dolna chroniona jest folią termotopliwą.

Korzyści

  • Idealna w połączeniu z wierzchnią warstwą APP, zgrzewaną cało powierzchniowo.
  • Stabilna wymiarowo, bardzo niewielki skurcz.
  • Nadaje się jako paroizolacja dla klasy klimatycznej III w pomieszczeniach.

IKO BASE V

Opis

IKO BASE V to membrana hydroizolacyjna złożona z bitumu polimerowego i osnowy z welonu szklanego. Górna powierzchnia tej papy podkładowej jest wykończona piaskiem lub folią termotopliwą, a dolna zabezpieczona jest folią termotopliwą bądź piaskiem.

Korzyści

■ Stabilna wymiarowo, bardzo niewielki skurcz
■ Nadaje się jako paroizolacja dla klasy klimatycznej III w pomieszczeniach.
■ Doskonały stosunek jakości do ceny.

Send product sheet(s) via email