Płynne akcesoria

Płynne akcesoria

Oprócz wytrzymałych systemów pokryć dachowych i jednowarstwowych oraz izolacji termicznej, IKO zdobyło wieloletnie doświadczenie w produkcji płynnych produktów hydroizolacyjnych.

Zastosowania są liczne, począwszy od płaskich dachów, dachów skośnych, ścian, fasad i piwnic po surowe konstrukcje i drogi asfaltowe.
This website uses cookies.

Some cookies are necessary for the website to function properly and other cookies we use for analyzing purposes. You can refuse this if you wish.
Read more.