POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES IKO NV

1. Kim jesteśmy?

Jesteśmy IKO nv. Posiadamy siedzibę w Antwerpii i główne miejsce prowadzenia działalności w d’Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerpia, Belgia. Jesteśmy zarejestrowani w Kamer van Koophandel Antwerpen pod numerem BE0406.317.459.

W ramach naszych działań zbieramy, przechowujemy, ujawniamy i / lub w inny sposób przetwarzamy dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, kwalifikujemy się jako administrator w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy wspólnie z IC Solutions bvba, dostawcą hostingu witryn internetowych.

2. Wiemy, że użytkownicy przywiązują dużą wagę do prywatności

Cenimy sobie prawo użytkownika do prywatności i staramy się chronić jego dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, a zwłaszcza z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR”) oraz przepisami wdrażającymi go do polskiego porządku krajowego.

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy sposób gromadzenia przez nas danych osobowych, sposób i cele, w jakich możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika oraz osoby, jakim możemy je ujawnić. Ponadto niniejsza Polityka prywatności przedstawia ważne informacje dotyczące praw użytkownika w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych. Dlatego zachęcamy do bardzo uważnego przeczytania niniejszej Polityki prywatności.

Sporadycznie może wystąpić konieczność zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności. Najnowsza wersja niniejszej Polityki prywatności jest dostępna w naszej witrynie www.iko.be. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik może również poprosić nas o przesłanie mu kopii najnowszej wersji niniejszej Polityki prywatności.

Uwaga: Korzystając z naszej witryny i udostępniając nam swoje dane, użytkownik zgadza się, by jego dane osobowe były przez nas przetwarzane w sposób przedstawiony w niniejszej Polityce prywatności.

Uwaga: Nie oznacza to „zgody” użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, chyba że wyraźnie zostało to określone.

3. Czyje dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chodzi o zakres świadczonych przez nas usług, możemy gromadzić dane osobowe dotyczące naszych klientów lub osób odwiedzających naszą witrynę.

4. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe dotyczące użytkownika?

Możemy gromadzić informacje dotyczące użytkownika na różne sposoby:

  • Bezpośrednio od użytkownika, np. w trakcie rozmowy dotyczącej sprzedaży;
  • Bezpośrednio od użytkownika w trakcie jego wizyty w naszej witrynie www.iko.be; dane te mogą obejmować informacje, które użytkownik zapewnia nam za pomocą formularzy kontaktowych w tej witrynie lub subskrypcji na nasz newsletter;
  • Od osób trzecich, np. dane osobowe dotyczące osób, których dotyczą dane, są gromadzone za pomocą plików cookies lub plików cookies osób trzecich;
  • W inny sposób, np. gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę www.iko.be, za pomocą plików cookies.

5. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakich celach je wykorzystujemy?

Gromadzimy następujące informacje dotyczące użytkownika i wykorzystujemy je w następujących celach:

Dane osobowe: Cele:
l informacje identyfikacyjne i kontaktowe użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne szczegółowe dane kontaktowe) l zarządzanie sprawami klientów

l zarządzanie sprawami dostawców

l administracja i zarządzanie sprawami członków personelu oraz pośredników

l w celu realizacji usług związanych z zamówionymi produktami

l w celu zarządzania płatnościami za faktury oraz ściągania długów

l w celach marketingowych

l informacje dotyczące lokalizacji elektronicznej
l adres IP użytkownika oraz jego zachowanie w sieci l w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług
l w celu ochrony naszych aktywów, interesów oraz personelu
l w kontekście ewentualnej transakcji biznesowej
l w celu rozwiązywania sporów oraz przedstawienia naszej sytuacji prawnej w tych sporach

l w celu wywiązywania się z zobowiązań prawnych

 

 

 

l Możemy również zdobywać informacje identyfikacyjne i kontaktowe za pośrednictwem zewnętrznych baz danych, które zakupujemy, oraz łączyć te informacje z danymi zdobytymi od użytkownika, aby uzyskać bardziej kompletne i dokładne informacje. l w celu podejmowania decyzji o wyborze użytkownika w charakterze sprzedawcy

l w celu profilowania

 

Możliwość przetwarzania danych osobowych – wskazanych powyżej – użytkownika dla celów przedstawionych powyżej uzależniamy od uzyskania zgody użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Może to zrobić, wysyłając do nas wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą na adres residential.europe@iko.com.

6. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

W kontekście przedstawionych powyżej celów możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, takim jak dostawcy usług, z których pomocy korzystamy (np. dostawcy usług informatycznych lub agencje marketingowe). Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika naszym spółkom stowarzyszonym.

Zagwarantujemy – w stosownych przypadkach – wdrożenie umownych środków prawnych zapewniających ochronę danych osobowych użytkownika podczas ujawniania ich osobom trzecim. Przykładowo zawrzemy z odpowiednimi osobami umowy powierzenia przetwarzania danych (uwzględniających ograniczenia w zakresie wykorzystania danych osobowych użytkownika i zobowiązań w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa jego danych osobowych).

Twoje dane osobowe oraz/lub profile osobowe nie będą wypożyczane ani sprzedawane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres nie dłuższy niż będzie to konieczne w celach, dla których je przetwarzamy (odnosimy się tutaj do celów przedstawionych powyżej w punkcie 5). Będziemy przechowywać te dane dłużej jedynie, gdy będziemy do tego zobowiązani prawnie lub gdy okaże się to niezbędne w celu obrony naszych interesów w przypadku postępowania sądowego (np. w razie sporu).

Dokładniej rzecz biorąc, stosujemy następujące okresy przechowywania:

Dane osobowe: Okres przechowywania:
l informacje identyfikacyjne i kontaktowe użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne szczegółowe dane kontaktowe) 2 lata
l informacje dotyczące lokalizacji elektronicznej 2 lata
l adres IP użytkownika oraz jego zachowanie w sieci 2 lata
l Możemy również zdobywać informacje identyfikacyjne i kontaktowe za pośrednictwem zewnętrznych baz danych, które zakupujemy, oraz łączyć te informacje z danymi zdobytymi od użytkownika, aby uzyskać bardziej kompletne i dokładne informacje. 2 lata

 

8. W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika?

Wdrożymy niezbędne środki administracyjne, techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla określonych, rozpoznanych przez nas zagrożeń. Chronimy dane osobowe użytkownika przed uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób lub dostępem do takich danych. Dokładniej rzecz biorąc, zastosowaliśmy następujące środki: protokół SSL do transmisji danych.

Ponadto staramy się zapewnić dokładność i aktualizowanie danych osobowych użytkownika.  Biorąc to pod uwagę, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych (np. zmianie szczegółowych danych kontaktowych).

9. Jakie są prawa użytkownika i w jaki sposób może je egzekwować?

Użytkownik ma prawo do:

 

  • Informacji na temat swoich danych osobowych i dostępu do nich;
  • Korekty swoich danych osobowych;
  • Wykasowania swoich danych osobowych (tzw.„prawo do bycia zapomnianym”);
  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • Otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i możliwym do odczytania maszynowego formacie oraz przekazania swoich danych osobowych innej organizacji.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych praw oraz okoliczności, w których użytkownik może je egzekwować, w szczególności prawa do wyrażenia sprzeciwu, należy kliknąć tutaj: łącze

 

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę w lokalnym organie ds. ochrony danych w zakresie kwestii przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

10. Korzystanie z plików cookies oraz wtyczek mediów społecznościowych

W naszej witrynie / aplikacji internetowej korzystamy z określonych plików cookies oraz wtyczek mediów społecznościowych. Niektóre z nich są niezbędne do pracy naszej witryny / aplikacji internetowej, inne wykorzystujemy po to, by użytkownicy mogli w lepszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób korzystać z witryny/aplikacji.

Cookies to niewielkie dane przechowywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym za pośrednictwem przeglądarki. W naszej witrynie / aplikacji internetowej korzystamy z następujących plików cookies

Nazwa pliku cookie Rodzaj pliku cookie Cel pliku cookie Okres przechowywania
has_js Niezbędne/
techniczne pliki cookies
Te pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej witryny / aplikacji internetowej i umożliwiają korzystanie z niektórych jej obszarów. Na przykład umożliwiają nawigację pomiędzy różnymi obszarami witryny / aplikacji internetowej, wypełnianie formularzy itp. Jeśli użytkownik odmówi zgody na korzystanie z plików cookies, niektóre obszary  witryny / aplikacji internetowej nie będą działać optymalnie lub wcale. sesja
collect
loc
Analityczne pliki cookies[1] Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą witrynę / aplikację internetową, liczenie liczby osób odwiedzających oraz określenie sposobu ich nawigacji po witrynie/aplikacji. Umożliwia to poprawę sposobu nawigacji użytkownika oraz zapewnienie szybszego i łatwiejszego wyszukiwania potrzebnych elementów przez osoby odwiedzające. sesja
13 months
_dc_gtm_UA-#
_ga
_gid
Pliki cookies związane z wydajnością

 

Te pliki cookies umożliwiają zdobycie informacji o sposobie korzystania z naszej  witryny / aplikacji internetowej przez odwiedzających. Pomagają nam zrozumieć sposób interakcji odwiedzających z naszą  witryną / aplikacją internetową, powody, dla których pojawiają się określone komunikaty o błędzie, a także umożliwiają nam wypróbowanie nowych funkcji. Używamy tych informacji, aby ulepszyć doświadczenie użytkownika przy korzystaniu z naszej witryny / aplikacji internetowej. sesja
2 lata
sesja
language Funkcjonalne pliki cookies

 

Te pliki cookies ułatwiają pracę naszej witryny / aplikacji internetowej, sprawiają, że ich korzystanie z nich jest dla osób odwiedzających przyjemniejsze, a także zapewniają bardziej spersonalizowane wyszukiwanie. Przykładowo te pliki cookies mogą zapamiętać preferencje językowe użytkownika. 1 lata
__atuvc
__atuvs
_at.cww
ads/ga-audiences
at-lojson-cache-#
at-rand
bt2
ouid
uid
uvc
vc
xtc
Pliki cookies do targetowania / reklamowe

 

Nasza witryna / aplikacja internetowa o charakterze marketingowym korzystają z plików cookies do targetowania, aby śledzić statystyki odwiedzających i wysyłać im spersonalizowane wiadomości, reklamy i informacje o promocjach. 13 months
sesja
Persistent
sesja
Persistent
Persistent
255 days
1 lata
1 lata
13 months
1 lata
13 months

 

Ponadto korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych. Umożliwia nam to rozpoznanie użytkownika na podstawie jego profilu w mediach społecznościowych oraz import określonych danych (np. danych identyfikacyjnych oraz szczegółowych danych kontaktowych lub zdjęcia profilowego). Dodatkowo dzięki nim możemy korzystać z przycisków „udostępniania” mediów społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Facebook). Więcej informacji w tym aspekcie można znaleźć w polityce prywatności mediów społecznościowych użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce ustanowić połączenia ze swoim profilem w mediach społecznościowych, przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny / aplikacji internetowej musi się wylogować.

11. Jak można zarządzać/usunąć te pliki cookies?

Wszystkie ważniejsze przeglądarki internetowe dają możliwość zarządzania plikami cookies zainstalowanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Jeśli użytkownik nie chce, by ta witryna / aplikacja internetowa umieszczała na jego komputerze / urządzeniu przenośnym pliki cookies, może łatwo ograniczyć ich ilość lub usunąć je, dostosowując ustawienia telefonu komórkowego lub przeglądarki. Może również ustawić swój telefon komórkowy lub przeglądarkę w taki sposób, by za każdym razem, gdy będzie otrzymywał plik cookie na komputer lub urządzenie mobilne, otrzymywał również powiadomienie, aby mógł zdecydować, czy chce go akceptować bądź odrzucić.

Należy zwrócić uwagę, że po wyłączeniu pewnych plików cookies, z których korzystamy, niektóre obszary naszej witryny / aplikacji internetowej mogą już nie pracować poprawnie, a użytkownik nie będzie mógł korzystać z nich w optymalny sposób.

12. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt pocztą standardową, do wiadomości IKO Sales International NV, Irid De Ghesselle (menedżer ds. marketingu), na adres Truibroek 74, 3945 Ham, Belgia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres residential.europe@iko.com.

 

 

Załącznik

 

Prawo do informacji oraz dostępu do danych osobowych użytkownika W dowolnym czasie użytkownik może zażądać większej ilości informacji na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem oraz danych osobowych, które otrzymujemy od użytkownika.
Prawo do korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych Użytkownik ma prawo zażądać od nas, niezwłocznie, korekty lub uzupełnienia jakichkolwiek niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (tzw.„prawo do bycia zapomnianym”) Użytkownik może zażądać od nas usunięcia (części) swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

– gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których byty one gromadzone lub w inny sposób przetwarzane; lub

– gdy przetwarzanie opierało się na zgodzie użytkownika, a on postanowił cofnąć taką zgodę;

– gdy użytkownik ma inne uzasadnione powody do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;

– gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika byłoby niezgodne z prawem;

– gdy dane osobowe użytkownika muszą zostać skasowane zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym.

 

 

 

Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach możemy odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika: (i) w przypadku wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i przepływu informacji; (ii) w celu wypełnienia obowiązku prawnego; lub (iii) w celu wystąpienia z roszczeniami prawnymi, ich realizacji lub obrony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

 

Użytkownik może zażądać od nas (tymczasowego) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

– gdy zakwestionował dokładność swoich danych osobowych, na okres umożliwiający nam weryfikację tej dokładności; lub

– gdy wydaje się, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik żąda ograniczenia w wykorzystaniu jego danych osobowych zamiast ich usunięcia; lub

– gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, lecz użytkownik potrzebuje ich do wystąpienia z roszczeniami prawnymi, ich realizacji lub obrony; lub

– w czasie weryfikacji, czy nasze uzasadnione powody są ważniejsze od powodów użytkownika, w ramach wyrażonego sprzeciwu.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika (bez opłaty)

[lInformacje dotyczące prawa do wyrażenia sprzeciwu muszą być przedstawione w sposób wyraźny i oddzielnym miejscu].

 

W pewnych okolicznościach użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy takie przetwarzanie opiera się o nasze „uzasadnione interesy”. Jeśli się zgodzimy, nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy mieli ku temu istotnie ważne i uzasadnione powody lub jeśli takie przetwarzanie okaże się niezbędne.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach bezpośredniego marketingu, użytkownik może w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania lub wycofać swoją zgodę na nie. Użytkownik ma również prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenośności danych W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do otrzymywania wszystkich swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innej osobie kontrolującej. Prawo to dotyczy:

– sytuacji, w których przetwarzanie uzależnione jest od uzyskania zgody lub od konieczności realizacji kontraktu; oraz

– sytuacji, w których przetwarzanie jest dokonywane za pomocą zmechanizowanych środków.

 

[1] Należy zwrócić uwagę, że narzędzie Google Analytics może być użyte bez uprzedniej zgody użytkownika witryny, lecz jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków: (i) zawarto z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych; (ii) adres IP użytkownika witryny jest częściowo sformułowany; (iii) użytkownik nie udostępnia Google dalszych informacji; (iv) użytkownik nie używa Google Analytics w połączeniu z innymi usługami Google. Jeśli warunki te są spełnione, użytkownik musi dołączyć tę informację do niniejszego punktu Polityki prywatności.

Send product sheet(s) via email