Windlastberekening

Windbelasting is de kracht die de wind uitoefent op een voorwerp. Het is bij het bouwen van gebouwen van belang om bij de sterkteberekeningen rekening te houden met de druk en zuiging van de de wind. Een windlastberekening heeft als doel om het aantal benodigde bevestigers te bepalen op een dak.

Vraag hier uw windlastberekening aan volgens NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011 en NPR 6708:2013.